จนสุดศักยภาพ  |  Til The Full Potential

เนื้อหาเกี่ยวกับ จนสุดศักยภาพ

แท้จริงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า เราเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ DNA ใหม่ที่พระเจ้าได้บรรจุศักยภาพเต็มร้อยให้กับเรา เราสามารถเป็นเหมือนนกอินทรีย์ที่บินโต้กับลมพายุได้อย่างสง่างาม และในหนังสือเล่มนี้ ผมได้เรียบเรียงความเข้าใจจากพระคัมภีร์ว่า เราจะสามารถไปจนถึงสุดศักยภาพได้อย่างไร และนี่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่จะนำเราก้าวไปสู่การสุดศักยภาพที่พระเจ้าทรงใส่เข้ามาในเรานั้น