บทเรียนผู้เชื่อใหม่ (สำหรับอนุชน)  |  For New Believers (Youth)

เนื้อหาเกี่ยวกับ บทเรียนผู้เชื่อใหม่ (สำหรับอนุชน)

"เมื่อเรารับเชื่อนั้น ชีวิตคริสเตียนของเราได้เริ่มต้น และเราได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวใหม่ คือ ครอบครัวของพระเจ้า และเรารู้ว่าที่อยู่อันถาวรของเราคือ แผ่นดินสวรรค์ แน่นอนว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจใหม่ เมื่อเราได้ก้าวเข้ามาเป็น "คริสเตียน" ดังนั้น ทางคริสตจักรจึงได้เตรียมบทเรียนสำหรับการเรียนรู้จักวัฒนธรรมใหม่ให้กับผู้เชื่อใหม่ทุกคนที่ได้ก้าวเข้าสู่ครอบครัวนี้"