Turning Point  |  Turning Point

เนื้อหาเกี่ยวกับ Turning Point

ภารกิจหลักของคริสเตียน คือ การทำลายกิจการของมาร เราต้องเปลี่ยนแปลงความคิด เพื่อยืนขึ้นในภารกิจที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา คำเทศนาชุดนี้จะเปลี่ยนความคิด และพลิกให้ชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป