ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : คำอธิษฐานของพระเยซู
ตอนที่ 2 : ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
21/03/2021