ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : ต่อสู้ Covid 19
ตอนที่ 8 : อย่าปฎิเสธพระเจ้าเมื่อต่อสู้ C0vid 19
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
10/05/2020