ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : ต่อสู้ Covid 19
ตอนที่ 7 : อย่าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยเมื่อต่อสู้ Covid
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
03/05/2020