ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : ต่อสู้ Covid 19
ตอนที่ 1 : โดยการตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
22/03/2020