ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 7 : เราไม่มีความผิดและรับการอภัยหมดแล้ว
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
30/04/2023