ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 6 : เรียนรู้และฝึกฝนทำสิ่งเหนือธรรมชาติ
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
23/04/2023