ชุดคำเทศนา : เอสเธอร์ หญิงแกร่งที่สง่า
ตอนที่ 9 : พระราชกฤษฎีกาใหม่ กำแพงถล่ม
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
28/10/2018