ชุดคำเทศนา : ประวัตินักฟื้นฟู
ตอนที่ 2 : ชาร์ลส์ ฟินนีย์
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
16/10/2022