ชุดคำเทศนา : การอธิษฐานที่รับคำตอบ
ตอนที่ 10 : อดอาหาร อุปกรณ์อัศจรรย์ของพระเจ้า 2
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
26/12/2021