ชุดคำเทศนา : อับราฮัม ผู้ติดตามพระทัยพระเจ้า
ตอนที่ 9 : เผชิญหน้าพระเจ้า
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
01/10/2017