ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : อับราฮัม ผู้ติดตามพระทัยพระเจ้า
ตอนที่ 4 : แก้ไขปัญหาขณะอยู่ในพระทัยพระเจ้า
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
30/07/2017