ข่าวทั้งหมด

news_cover_image

แนวทางการจัดการนมัสการในสถานการณ์โควิด-19

ประกาศจากคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ แนวทางการจัดการนมัสการในสถานการณ์โควิด-19

คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่เปิดให้เข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 2022
รายการนมัสการเริ่มเวลา 9:30-11:30 น. โดยไม่มีการลงทะเบียนและสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ทั้งนี้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด กรณีที่ที่นั่งด้านบนเต็มแล้ว ขอให้ท่านนั่งรออยู่ด้านล่างก่อน
หลังจากเวลาที่เด็กและผู้ปกครองส่วนหนึ่งแยกลงมาเข้าร่วมคริสตจักรเด็กด้านล่าง (เวลาประมาณ 10:30 น. เป็นต้นไป)
ท่านจึงจะสามารถเข้าไปนั่งในห้องประชุมได้

เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง คริสตจักรจึงจัดที่นั่งในห้องประชุมแบบรักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  มาจากพื้นที่เสี่ยง
มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักร
และสำหรับผู้เยี่ยมเยียนซึ่งไม่ใช่สมาชิกประจำของคริสตจักร ขอความร่วมมือในการแสดงผลตรวจ ATK ที่ตรวจมาไม่เกิน 24 ชม. กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องประชุม 

1. กรณีที่ท่านเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
1.1) ตรวจพบ ATK ผลเป็นบวก แต่ไม่มีอาการ
- ให้กักตัวที่บ้าน 5 วัน โดยนับวันที่ตรวจพบผล ATK เป็นบวกเป็นวันแรก และสังเกตอาการอีก 5 วัน
- ในช่วง 5 วันที่สังเกตอาการนั้น (ไม่ว่าผล ATK จะเป็นลบหรือไม่) ท่านสามารถมาคริสตจักรได้ แต่ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบมิดชิดตลอดเวลา
- หากท่านมีอาการ คือ มีไข้ หรือ เจ็บคอ หรือ อ่อนเพลีย หรือไอแห้ง หรือเป็นหวัด อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างกักตัว และ/หรือ มีอาการระหว่างสังเกตอาการ ให้ปฏิบัติตามข้อ 1.2

1.2) ตรวจพบ ATK ผลเป็นบวก และมีอาการ
- ให้กักตัวที่บ้าน 7 วัน โดยนับวันที่ตรวจพบผล ATK เป็นบวกเป็นวันแรก และสังเกตอาการอีก 3 วัน รวมเป็น 10 วัน
- หากครบ 10 วันแล้วผล ATK ยังเป็นบวก ท่านสามารถมาคริสตจักรได้  แต่ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบมิดชิดตลอดเวลา 

2. กรณีที่ท่านเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2.1) แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- ขอให้กักตัวอย่างน้อย 5 วัน และสังเกตอาการอีก 5 วัน
ในระหว่าง 5 วันที่สังเกตอาการนั้น
- หากไม่มีอาการหรือผล ATK เป็นลบ ท่านสามารถมาคริสตจักรได้. และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยแบบมิดชิดตลอดเวลา
- หากมีอาการหรือผล ATK เป็นบวก ในปฎิบัติตาม ข้อ 1.

กลุ่มเสี่ยงตามนิยามสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้สัมผัสใกล้ชิด พูดคุย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ ถูกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไอ จาม รดใส่
- อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเทนานกว่า 30 นาที (อาทิ ห้องแอร์ รถปรับอากาศ)
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากใส่หน้ากากอนามัยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

ข่าว & กิจกรรมอื่นๆ