สื่อสารคริสตจักร

news_cover_image

"ยอห์น" หนังสือเฝ้าเดี่ยวเล่มล่าสุดจากคริสตจักร


คู่มือเฝ้าเดี่ยวฉบับรวมเล่มพระคัมภีร์​ "ยอห์น" เล่มล่าสุด จากคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

ราคา 99 บาท 

ติดต่อซื้อได้ที่ เพจเฟซบุ๊คคริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่

ข่าว & กิจกรรมอื่นๆ