-

ราชาแห่งดวงใจ

Song Credit

คำร้อง/ทำนอง : เมธา เกรียงปริญญากิจ

ราชาแห่งดวงใจ

[Verse]

พระสิริเป็นของพระองค์

All the glory belong to you

พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม ข้าขอนมัสการ

Lord of creation, I long to worship you

ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์โห่ร้อง เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ

Let the heaven and earth rejoice, singing song of praise

และก้มกราบลง นมัสการพระองค์

I will bow down and worship you alone

 

[Chorus]


ข้าจะนมัส - การ  ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

Lord I will worship you, in spirit and in truth

เพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการ

For you alone are all my heart is yearning for

ข้าขอถวายวิญญาณ จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท

Lord I will give my heart, I lay down my life at your feet

พระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจ

Oh lord my God, You’re the king of my heart