ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 2 : อาดัมที่สวนเอเดน
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
26/06/2022