ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : โปรดเสด็จมา
ตอนที่ 2 : อาดัมที่สวนเอเดน
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
26/06/2022