ชุดคำเทศนา : ฉันทรงคุณค่า
ตอนที่ 15 : การปกคลุมฝ่ายวิญญาณ
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
29/05/2022