ชุดคำเทศนา : ฉันทรงคุณค่า
ตอนที่ 13 : สิทธิอำนาจและความรับผิดชอบของเจ้าชาย เจ้าหญิง
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
08/05/2022