ชุดคำเทศนา : ทดแทนคำโกหกด้วยความจริง
ทดแทนคำโกหกด้วยความจริง
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
20/06/2021