ชุดคำเทศนา : พระเจ้าดี
ตอนที่ 1 : เชื่อจริงหรือว่า"พระเจ้าดี"
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
01/11/2020