ค้นหาคำเทศนา
ชุดคำเทศนา : ต่อสู้ Covid 19
ตอนที่ 10 : ความล้มเหลวของคนที่ดูเหมือนสัมพันธ์กับพระเจ้า
ศจ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
24/05/2020