ชุดคำเทศนา : เปลี่ยนแปลงความคิด-ชีวิตเหนือธรรมชาติ
ตอนที่ 2 : ชีวิตเหนือธรรมชาติมาจากชีวิตที่เป็นที่ประทับพระเจ้า
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
05/03/2023