ชุดคำเทศนา : ยากจนหรือมั่งคั่ง
ตอนที่ 5 : พระเจ้าทรงมอบเฟรนไชส์ให้กับเรา
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
01/01/2023