ชุดคำเทศนา : ประวัตินักฟื้นฟู
ตอนที่ 1 : จอห์น เวสลีย์ 2
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
18/09/2022