ชุดคำเทศนา : จากสวรรค์ สู่โลกา
ตอนที่ 2 : จากสวรรค์ สู่โลกา
พันธสัญญ์ วรรธนาศิรกุล
09/01/2022