ชุดคำเทศนา : เก็บความรักไว้ให้ตลอด
ตอนที่ 9 : การกำหนดขอบเขต: ดูแลสวนเอเดนที่พระเจ้าประทานให้เราดูแล
อ.นพ.เกรียงศักดิ์ วรรธนาศิรกุล
12/09/2021