ชุดคำเทศนา : ฉลองคริสตจักรครบรอบ 30 ปี "Where You Go, I Go"
ตอนที่ 2 : ดำเนินชีวิต ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์
โจเอล ฮิลล์ (Joel Hill)
11/07/2021