#ActsShorts  |  เทศนาจานด่วน

เนื้อหาเกี่ยวกับ #ActsShorts

คำเทศนา คำหนุนใจ ฉบับจานด่วนจากอ.หมอ พอให้เราใช้เวลาสั้นๆกับพระเจ้า เพื่อรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ