ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่   NEW BELIEVER CLASS

Jarat Ponjaksawan

จรัส พรจากสวรรค์
Jarat Ponjaksawan

อาจารย์ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่
New Believer Class Teacher